Brief do projektu opakowania

Odpowiedź na poniżej wymienione pytania pozwoli mi poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu.

Wszystkie informacje zawarte w tym briefie są objęte klauzulą poufności i zostaną przesłane na mój adres mailowy oraz będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania oferty i projektu.

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. Jeśli jednak nie masz określonych konkretnych preferencji w danym aspekcie, proszę w danym polu wpisać np. „nie ma” i wówczas pozostawi mi to większą swobodę kreacji.

Brief opakowanie
W jakiej technice ma być zaprojektowane opakowanie?
W jakiej stylistyce ma być zaprojektowane opakowanie?
Czy szata graficzna opakowania ma nawiązywać do dotychczasowych projektów Państwa opakowań