VBNS

Projekt logo programu do tworzenia trójwymiarowych obrazów z plików tomografii komputerowej drzewa oskrzelowego.
Projekt wykonany dla dr n. med. Piotra Korczyńskiego i Centrum Transferu Technologi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.