Officemed

Projekt logo dla aplikacji medycznej dedykowanej do obsługi biura lekarskiego dr.n.med. Piotra Korczyńskiego.