Tomasz Kopański

Projekt logo dla profesjonalnego filmowca.